Бални ҳисоблаш

Бошига  Олдинги  Кейинги

Бални ҳисоблаш механизми:

Тестда ҳар бир саволга берилган жавобнинг натижаси "тўғри", "нотўғри" ва "жавобсиз" ҳолатлари билан якунланади.

Битта жавобли саволларга "тўғри" жавоб берилган ҳолатда бал берилади ва у қуйидаги формула билан ҳисобланади.

Натижани хисоблаш формуласи:

       

, бу ерда n - савол сони.

 

 

Кўп жавоб вариантли саволларга берилган жавобнинг натижасига бал бериш "барча жавоб вариантлари тўғри топилса" ёки "жавоб вариантлари қисман тўғри топилса" ўрнатилишлари орқали амалга оширилади.

 

 

Кўп жавобли саволларга бал бериш.

Барча жавоб вариантлари тўғри топилса саволга тўғри жавоб берилди деб ҳисобланади ва белгиланган бал(оғирлик) берилади.
Жавоб вариантлари "қисман тўғри" топилса, Масалан: 5 та жавоб вариантидан 3 таси  тўғри дейлик, шундан биттаси тўғри топилса, белгиланган бал(оғирлик) улуши доирасида бал берилади, яъни бал = 1/3 * оғирлик ҳисобланади.

Саволлар мураккаблик даражасига қараб балланади, яъни маълум "оғирликка" эга. Бал беришда саволга берилган жавоб натижасидан келиб чикиб 0 ёки белгиланган оғирликдаги баллар берилади.