Рўйхатни тартиблаш

Бошига  Олдинги  Кейинги

Рўйхатни тартиблаш - тест саволлари жавоб вариантларини муайян кетма-кетликда белгилаш

расмдаги белгилаш орқали амалга оширилади.